Rodinné domy
a rekreačné objekty

V súčasnosti sa na bývanie v dome pozeráme ako na najpríjemnejší spôsob bývania. Aby nám dom slúžil a prinášal radosť, musí spĺňať v súčasnosti omnoho prísnejšie požiadavky ako v minulosti. Už nestačí len pocit že je nám teplo, ale chceme mať tepelnú pohodu.


viac informácií

Bytové domy
a spoločenstvá vlastníkov bytov

Technické zariadenia obytných budov zahŕňajú všetko čo robí pobyt v budove príjemným a komfortným a je jej súčasťou. Patrí sem vykurovanie, zdroj tepla, rozvod teplej a studenej vody, kanalizácia, vetranie prípadne spojené s klimatizáciou a taktiež aj rozvod plynu pre spotrebiče.


viac informácií

Priemyselné
aplikácie

Vykurovacie kotolne ako zdroje tepla majú za úlohu vyrobiť teplo na zaistenie tepelnej pohody, pričom výroba tepla musí zodpovedať jeho potrebe. Nižšie množstvo ovplyvní tepelnú pohodu v budove a nadprodukcia bude mať negatívny dopad na ekonomické ukazovatele prevádzky.


viac informácií